GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

We heten u welkom op de website van Gatorz Eyewear ("GATORZ") en danken u voor uw bezoek. We vragen u de volgende basisvoorwaarden die het gebruik van de site beheersen, door te nemen. Door de GATORZ-website te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Door de site op elk moment te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Inhoud

Alle inhoud op de GATORZ-website, inclusief productafbeeldingen, handelsmerken, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, illustraties, afbeeldingen en alle video- en/of audiomaterialen zijn auteursrechten, handelsmerken en ander intellectueel eigendom dat exclusief eigendom is van, beheerd wordt door, door GATORZ . Alle andere bedrijfs-, merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

De inhoud van de GATORZ-site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door bezoekers van de site. U mag geen auteursrechtelijk beschermd of handelsmerkmateriaal op deze site kopiëren, reproduceren, publiceren, verzenden of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GATORZ. Dit omvat het gebruik van GATORZ-handelsmerken voor metatags, in verborgen tekst of het anderszins gebruiken van de handelsmerken om een hogere positie in zoekmachines te verkrijgen. GATORZ behoudt alle rechten en beschermt krachtig de auteursrechten en handelsmerken, handelsnamen, merknamen en handelsstijl die op deze site worden weergegeven.

Vrijwaring

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "AS IS" EN GATORZ, EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIE VAN ENIGE SOORT AF, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-GESCHIKTHEID . GATORZ GEEFT GEEN GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, DAT ENIG DEEL VAN DE DIENST ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ, VIRUSVRIJ, TIJDIG VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF VAN ENIGE KWALITEIT ZAL ZIJN, NOCH UITDRUKKELIJK OF UITDRUKKELIJK IMPLICIET INHOUD IS OP ENIGE WIJZE VEILIG VOOR DOWNLOAD. ALLE INFORMATIE DIE VIA DEZE WEBSITE IS VERKREGEN, KAN UITSLUITEND OP EIGEN RISICO GEBRUIKT WORDEN EN GATORZ ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD.

Hoewel GATORZ heeft geprobeerd nauwkeurige informatie te verstrekken om zijn klanten beter van dienst te kunnen zijn, aanvaardt het geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie op de website. GATORZ kan op elk moment specificaties met betrekking tot zijn producten wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zal zich inspannen om deze website bij te werken met nieuwe informatie, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het nalaten dit te doen. GATORZ is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik van deze site. Uw lokale wetgeving kan de uitsluiting van impliciete garanties uitsluiten, maar de andere bepalingen blijven afdwingbaar.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT GATORZ NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE; DIT IS INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERILE VERLIEZEN (ZELFS ALS GATORZ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN (I) OF HET GEBRUIK VAN DIENSTEN ONMOGELIJKHEID OM DIENSTEN TE GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE TRANSACTIE DIE VIA DIENSTEN IS AANGEVOERD, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHT, (IV) OF VERKLARINGEN DOOR EEN GEDRAG VAN EEN DERDE DIE DIENSTEN GEBRUIKT, OF (V) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DIENSTEN.

Privacybeleid

Alle persoonlijk identificeerbare informatie die door deze site wordt verzameld, is onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid van GATORZ, dat u via deze link kunt openen. Privacy Policy

Wachtwoorden

Als u een account aanmaakt om uw bezoeken aan de website van GATORZ te personaliseren, bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. GATORZ deelt uw wachtwoord niet met anderen. U stemt ermee in GATORZ onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ontdekt dat een onbevoegde persoon uw account gebruikt.

Koppelen

Op de GATORZ-website kunnen links worden geplaatst naar die van derden. GATORZ heeft geen controle over dergelijke websites van derden en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van dergelijke sites van derden. Linken naar de website van GATORZ is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GATORZ.

Feedback

Alle opmerkingen of feedback van gebruikers van de website zijn en blijven eigendom van GATORZ. GATORZ is niet verplicht om te betalen voor of te reageren op dergelijke opmerkingen of feedback van gebruikers.

Controlerende wet

Deze site wordt beheerd en beheerd door GATORZ vanuit het hoofdkantoor in Azië-Pacific in Singapore. Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Singapore, ongeacht enige bepaling met betrekking tot wetsconflicten. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de Republiek Singapore.

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en code, evenals alle individuele afbeeldingen of foto's, valt onder het auteursrecht van de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten, en is het exclusieve eigendom van GATORZ . Elk gebruik, inclusief elke reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site of individuele afbeeldingen of foto's op deze site is strikt verboden.